Zostańmy w kontakcie

Praca, wyjazdy, dalekie delegacje nie sprzyjają utrzymywaniu bliskich i częstych kontaktów z rodziną czy znajomymi. Jednak dzięki postępowi technologii odległość nie jest już praktycznie żadną przeszkodą w kontaktowaniu sie ze sobą ludzi. Mając telefon z zasięgiem lub komputer z dostępem do Internetu człowiek jest w stanie skonatkować się niemalże z każdym zakątkiem świata. Co ważniejsze, dzieje się to w przeciągu zaledwie kilku sekund, ponieważ łącza są przystosowane do przekazywania danych w sposób masowy.

https://euroland.pl/produkty/a01-sublimacja/f01-podkladki/030-pozostale,2,7844 Każdy hologram służy potwierdzeniu, że dany produkt jest oryginalny

Człowiek nie jest także ograniczony w wyborze formy kontaktu: może kontaktować się zarówno za pomocą wiadomości tekstowych nadanych np. przez różnego rodzaju komunikatory; może wybrać też kontakt głosowy czy videorozmowę. Zwłaszcza ta ostatnia forma daje namiastkę poczucia bliskości, kiedy nie tylko może usłyszec głos osoby, z którą się kontaktuje, ale także ją zobaczyć. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu narzędzi komunikacji człowiek przestaje być ograniczany przez położenie geograficzne, może swobodnie podróżować z jednego krańca świata na drugi, nie tracąc jednosześnie kontaktu z bliskimi sobie osobami.

www.euroalians.pl