Wzrost znaczenia polskiej wsi

Polska wieś jeszcze do niedawna była uważana za zacofaną i taką, która daje niskie dochody do skarbu Państwa. Obecnie znacząco się to zmieniło i to ze względu na kilka, ale to bardzo znaczących kwestii.

Przede wszystkim na wsi budowanych jest coraz więcej fabryk, gdzie wytwarza się produkty czy też substytuty dla ogromnych korporacji o randze międzynarodowej. Wsie to miejsca, gdzie łatwiej i taniej wybudować taką fabrykę, a jednocześnie wówczas stworzenie miejsca pracy dla setek czy też tysięcy pracowników.

To wszystko powoduje, że ludzie chętnie emigrują na wieś, w poszukiwaniu stałej pracy na umowie. Kolejna kwestia to znaczący wzrost roli eksportu.

Otworzenie granic związane chociażby z ustaleniami Unii Europejskiej doprowadziły do tego, że coraz więcej osób chce zajmować się rolnictwem, co związane jest ze wzrostem cen poszczególnych upraw. Im większe zapotrzebowanie za granicą, tym większy zysk polskich rolników, których produkty kojarzone są przede wszystkim z wysoką jakością.