Wielkie fabryki a domowe manufaktury

Przemysł coraz bardziej się rozwija. Są kraje, które ewidentnie w tym przodują, choćby Chiny, ale także niektóre państwa Zachodniej Europy.

Bardzo wiele środków finansowych przeznaczanych jest na wspieranie przemysłu, bo wspieranie przemysłu to rozwój gospodarki, a tym samym zysk dla danego państwa. Aby więc się bogacić, trzeba w przemysł zainwestować.

Jest wiele jednostek naukowych czy komórek na uczelniach, zwłaszcza technicznych, które zajmują się innowacjami dla przemysłu. Tam opracowywane są wszelkiego rodzaju nowatorskie programy czy wymyślane projekty.

Równolegle jednak możemy zauważyć tendencję do tego, aby oddalać się od przemysłu innowacyjnego i całkowicie owładniętego nowymi technologiami. Okazuje się, że moda na lokalność trzyma się mocno i ludzie bardzo wiele rzeczy wytwarzają domowymi metodami, uważając, że jest to wówczas o wiele bardziej naturalne i zdrowe.

Chodzi tutaj przede wszystkim oczywiście o przemysł spożywczy. Teraz nawet młodzi ludzie robią konfitury, dżemy, przetwory, ale nawet sery cz własne wino i piwo.

Coraz więcej ludzi chce to także kupować.

www.fuscher.com.pl