Uniwersytecki System Obsługi Studenta

Kilkadziesiąt lat temu student spędzał w bibliotekach godziny szukając potrzebnych materiałów, kolejne godziny spędzał przepisując ręcznie wszystko to, czego z książek potrzebował. Był zmuszony wyczekiwać w kolejkach do dziekanatu, czy biegać za wykładowcami prosząc o wpis zaliczający przedmiot.

Wszystkie te sytuacje są dla obecnych studentów niemalże abstrakcją. Coraz więcej uczelni wyższych rezygnuje z tradycyjnych, papierowych indeksów na rzesz USOS-a (Uniwersytecki System Obsługi Studenta).

To wielka platforma, która obsługuje zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Tam prowadzona jest cała dokumentacja przebiegu studiów i podawane są wszystkie ważne komunikaty.

www.eurohockey.pl Na legitymacjach studenckich oraz banknotach znajdują się hologramy nie do podrobienia

Poprzez ten system student może także złożyć wszelkiego rodzaju wnioski i podania dotyczące jego studiów. USOS ułatwia także kontakt pomiędzy wykładowcami i studentami.

Przed dziekanatami nie ma już niekończących się kolejek, wykładowcy nie muszą poświęcać całego dnia na osobiste przekazywanie ocen, ponieważ wprowadzenie ich do systemu zajmuje kilkadziesiąt minut, a student o uzyskanym stopniu dowiaduje się automatycznie. Wprowadzenie tego systemu znacznie usprawniło funkcjonowanie uczelni wyższych i chociaż obecni studenci nie będą juz mieli pamiątek w postaci zielonego indeksu, to mają dużo więcej udogodnień wynikających z USOSa.