Trzecia rewolucja przemysłowa

Trzecia rewolucja przemysłowa, zwana także rewolucją naukwo-techniczną to moment bardzo znamienny we współczesnej historii świata, który objął swoim działaniem wiele dziedzin życia.

A czym tak naprawdę jest ten słynny proces? Rewolucja naukowo-techniczna to szereg wielkich przemian w technice, produkcji i nauce, których początek datuje się na lata 50.

XX wieku.

Jednogłośnie stwierdza się także, że trzecia rewolucja wciąż trwa, codziennie zmieniając świat, zgodnie z bieżącymi odkryciami.

Unikatową cechą tego procesu jest silne powiązanie nauki, produkcji i techniki, które z pewnością wplywa na dynamikę i jakość zmian.

Trzecia rewolucja przemysłowa obejmuje więckomputeryzację, wykorzystanie nowcyh źródeł energii, udoskonalenie środków telekomunikacji i transportu, ale także automatyzacjęprocesów pracy czy rózwój produkcji różnego rodzaju materiałów.

Nie ulega wątpliwości, że trzecia rewolucja przemysłowa to w znacznej mierze proces warunkujący i kontrolujący rozwój nowych gałęzi przemysłu, które produkują wysokiej klasy wyroby, zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami.