Telemedycyna

Telemedycyna to nic innego jak medycyna na odległość. Jest jedną z najnowszych form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej. Telemedycyna łączy w sobie osiągnięcia wielu dziedzin, głównie medycyny, informatyki i kominukacji. Wykorzystuje najnowsze technologie, które pomagają w sposób zdalny, bez bezpośredniego kontaktu lekrza z pacjentem, dokonać anlizy stanu zdrowia i dolegliwości chorego.

Telemedycna jest cały czas w fazie rozwoju, niewątpliwie na przeszkodzie cały czas stoją bariery finansowe i mentalne społeczeństwa. Gdyby jednak udało się upowszechnić telemedycynę, korzyści z tego byłyby ogromne. Przede wszystkim obniżyłyby się koszty funkcjonowania służby zdrowia – diagnostyka na odległość jest znacznie tańsza, niż bezpośrednie konsultacje ze specjalistą. Zmniejszyłyby się także kolejki w przychodniach i skrócił czas oczekiwania na umówioną wizytę.

Zanim do tego jednak dojdzie, trzeba poczekać co najmniej kilkanaście lat, nie tylko na rozwój medycyny i informatyki, co przede wszystkim na zmianę nastawienia polskich pacjentów.