Szkoła w domu

Coraz więcej uczelni wprowadza systemy e-learningowe. Metody nauczania online są także coraz popularniejsze w szkołach średnich, gimnazjalnych i podstawowych.

Studenci i uczniowie mają obecnie możliwość uczestniczenia w zajęciach e-learningowych czyli takich, które odbywają się online. Rezygnuje się ze spotkań na żywo uczniów z nauczycielami, a w zamian za to, na internetowych platformach umieszczane są materiały, z których uczniowie muszą przyswoić sobie wiedzę.

Wszystkie wątpliwość mogą konsultować z nauczycielami lub wykładowcami. Zajęcia odbywają się jednak bez kontaktu bezpośredniego.

Korzysta się także z b-learningu, który jest formą pośrednią pomiędzy zajęciami tradycyjnymi a e-learningiem. W b-learningu część z zajęć jest przeprowadzana online, część w szkole lub na uczelni, podczas bezpośrednich spotkań.

Zarówno jedna jak i druga forma nauczania mają wielu zwolenników. Pomagają one bowiem zaoszczędzić czas, który jest potrzebny np.

na dojazdy. To także duży krok w kierunku rezygnacji z zajęć, na których uczniowie nudzą się i brak zainteresowania przedmiotem tłumaczą tym, że są w stanie przekazywany materiał opracować samodzielnie.