Rękojmia

Rękojmia to inaczej gwarancja to swoistego rodzaju odpowiedzialność, jaką ponosi sprzedawca/producent wobec klienta może ona dotyczyć produktu, ale również usługi, powinna być jasno określona, przez jaki czas obowiązuje oraz jakie są jej warunki.

Produkty najczęściej objęte są dwunastomiesięczną lub dwudziestoczteromiesięczną gwarancją w tym czasie, jeśli towar ulegnie zepsuciu z przyczyn nieleżących po stronie konsumenta producent zobowiązuje się do naprawy, wymiany na nowy lub zwrotu gotówki.

To, w jaki sposób reklamacja zostanie rozwiązana zależy w pierwszej kolejności od tego, jakim regulaminem kieruje się producent, czego sobie życzy konsument, ale to wszystko w jednym zawarte jest w prawie, które jest jednakowe dla wszystkich.

Zdarzają się spory między klientem a sprzedawcą wówczas najlepiej udać się do rzecznika, który obiektywnie przyjrzy się sprawie i wyda decyzję, w jaki sposób powinny zachować się dwie spierające strony niestety takie rozwiązanie bywa czasem jedynym rozsądnym, aby dojść do sprawiedliwego kompromisu.