Przemysłowe miasta

Bardzo wiele miast, również w Polsce, słynęło kiedyś z przemysłu. Było tam nowocześnie i mieszkało dużo ludzi. Ludzi, którzy przyjeżdżali tam w poszukiwaniu pracy i szansy na lepsze życie. Przykładem takiego miasta może być oczywiście Łódź, którą to w latach jej świetności tak niesamowicie opisał Reymont w „Ziemi obiecanej”.

Była ona w dziewiętnastym wieku stolicą przemysłu włókienniczego. Produkowane w łódzkich fabrykach materiały sprzedawano w całej Europie, a właściciele zakładów włókienniczych byli bardzo bogatymi ludźmi. Niestety dziś się to zmieniło. Łódzkie zakłady powoli upadały i miasto traciło świetność.

Dziś innowacyjne opłacalne fabryki tekstyliów znajdują się w Azji. O wiele bardziej opłacalne jest sprowadzanie materiałów niż ich produkowanie. Coś jednak zostało z przemysłowych miast i w Łodzi także to znajdziemy. Coraz popularniejsze są działania związane z przerabianiem dawnych fabryk na różnego rodzaju budynki użyteczności publicznej – galerie sztuki i galerie handlowe, lokale gastronomiczne a nawet mieszkania.

To niezwykłe miejsca, w których nadal czuć ducha dawnej świetności.

www.kolnowarsztatymuzyczne.eu