Przemysł petrochemiczny

Przemysł petrochemiczny nieustannie się rozwija, wpływając na ogólny stopień postępu w przemyśle chemicznym w Polsce.

Bezsprzecznie jest to sektor gospodarczy cieszący się znakomitymi perspektywami, dlatego też warto go bliżej poznać.

A czym tak dokładnie zajmuje się przemysł petrochemiczny? Zwany także rafineryjnym, przemysł petrochemiczny koncentruje się na przerabianiu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych.

Jego głównym produktem są paliwa ropopochodne i benzyna, jednak ro produktów mniej powszechnych przemysłu petrochemicznego zalicza się również surowce dla ciężkiej syntezy organicznej, takie jak etylen, propylen, toulen fenol i aceton oraz tworzywa sztuczne, na przykład polipropylen czy polietylen.

Nie ulega wątpliwości, że przemysł petrochemiczny odgrywa bardzo znacząca rolę zarówno w rozwoju gospodarki, jak i w funkcjonowaniu różnych działów przemysłu w ogóle, dlatego też coraz częściej polityka rządowa krajów rozwiniętych przemysłowo koncentruje się na tej gałęzi przemysłu.

www.7psk.com.pl