Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny jest niezwykle ważnym i perspektywicznym sektorem przemysłu prrzetwórczego zajmującego się przetwarzaniem surowców wydobywanych w przemyśle eksploatacyjnym oraz półwyrobów dostarczanych przez inne przemysły.

Przemysł chemiczny zaliczany jest do tzw.

nowych gałęzi przemysłu, ponieważ charakteryzuje się on wysoką kapitałochłonnością i niską pracochłonnością, co wynika przede wszystkim z faktu, że większość operacji w tym sektorze da się zautomatyzować.

Przemysł chemiczny ze względu na rodzaj surowców dzieli się na dwa główne działy, z których pierwszy wiąże się z chemią organiczną, a drugi z chemią nieorganiczną.

Przemysł chemii organicznej wytwarza produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz drewna i innych substancji organicznych, natomiast w przemyśle chemii nieorganicznej wyroby produkowane są na bazie siarki, fosforytów, soli mineralnych i innych surowców nieorganicznych.

Nie ulega wątpliwości, że przemysł chemiczny to niezwykle prężny i perspektywiczny dział współczesnego przemysłu, który ma duży wpływ na rozwój różnych sektorów życia.

marrom1.pl