Polski Holding Obronny

Polska, w której obecnie powstaje całkiem sporo uzbrojenia oraz sprzętu bojowego, udostępnia swoje produkty także na rynkach zagranicznych. Nowe wyposażenie jest tworzone z myślą o przyszłości, przy pełnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Jedną z ważniejszych polskich grup, odpowiedzialnych za eksport sprzętu oraz licznych programów modernizacyjnych uzbrojenia jest Polski Holding Obronny. Spółka powstała ponad 40 lat temu i działa do dziś, choć w nieco zmienionej formie.

Otóż wcześniej zrzeszała kilkadziesiąt spółek z branży polskiego przemysłu obronnego, natomiast w 2014 roku stała się udziałowcem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kiedy to część z jej członków została z nią połączona. To właśnie z inicjatywy PHO powstało wiele wojskowych programów, zakładających rozwój polskiej armii. Firmy, wchodzące w jego skład, przez ostatnie lata opatentowały wiele technologii, sprawdzających się we współczesnym świecie. Obecnie spółka zajmuje się także zagadnieniem bezpieczeństwa niemilitarnego, promując jednocześnie najnowsze zdobycze techniki.

folie skin