Nauka w służbie przemysłu

Na rozwój przemysłu idą olbrzymie środki. Zarówno państwowe, jak i prywatne. W przemyśle bowiem tkwi przyszłość.

Oczywiście w innowacyjnym, nowoczesnym przemyśle. Takim, który sprawia, że fabryki produkują dużo towarów doskonałej jakości, firmy się bogacą i dają pracę dużej ilości ludzi. Bo oczywiście wcale nie jest tak, że skoro mamy rozwinięty przemysł i nowoczesne maszyny to ludzie są zupełnie niepotrzebni.

Ktoś musi maszyny kontrolować. I oczywiście ktoś musi je projektować. Bardzo wielu zdolnych konstruktorów i naukowców pracuje na rzecz rozwoju przemysłu.

Bez ich wiedzy i zaangażowania nie byłoby tak szybkiego postępu. Okazuje się bowiem, że ciągle jeszcze zostało coś do wynalezienia, coś do usprawnienia lub wprowadzenia zmian. Nie bez przyczyny na przemysł, różnego typu, przeznacza się tak duże środki.

Często też firmy wyłapują zdolnych studentów uczelni, często technicznych, aby oni pracowali nad usprawnieniami. Taki osoby są oczywiście sowicie opłacane i do ich pracy podchodzi się z olbrzymim szacunkiem.