Kolędnicy

Okres Bożego Narodzenia obfituje w polskiej tradycji w wiele różnego rodzaju zwyczajów. Jednym z nich jest na przykład pochód kolędników, którzy odwiedzają w Nowym Roku domostwa, by złożyć życzenia lokatorom oraz pośpiewać. Obecnie zdarza się, że młodzi ludzie wciąż go praktykują, choć nie jest on już tak barwny i wyjątkowy jak niegdyś.

Dawniej przebierańcy zabierali ze sobą maszkary, by dla zabawy straszyć widzów. Bardzo często decydowano się na turonia, który był osadzany na kiju i posiadał ruchomą paszczę. Konkretne stroje oraz towarzyszące im „bestie” zależały od czasu oraz regionu, w którym odbywało się kolędowanie.

Prócz zwierząt, zabierano także często gwiazdę, wykonaną z kolorowych papierów i przymocowaną do kija. Główne założenie tego procesu stanowiła jednak wszędzie wymiana darów, gdyż za życzenia pomyślności na kolejny rok gospodarze dawali kolędnikom domowe wypieki lub niewielkie datki pieniężne. Na początku zwyczaj kolędowania wiązał się bezpośrednio z magią wegetacyjną, a także służył zaklinaniu urodzaju oraz płodności.

Z tego powodu zarówno przebrania, jak i atrybuty kolędników miały ściśle związaną z nimi symbolikę.