Rekomendacje

Zakupy online obarczone są ryzykiem, że trafimy na nieuczciwego sprzedawcę, owa nieuczciwość może dotyczyć wielu aspektów na przykład: opisu mijającego się z prawdą, nieprawdziwych zdjęć przedmiotu, nieterminowej