Rękojmia

Rękojmia to inaczej gwarancja to swoistego rodzaju odpowiedzialność, jaką ponosi sprzedawca/producent wobec klienta może ona dotyczyć produktu, ale również usługi, powinna być jasno określona,