Informatycy w każdym szpitalu

Rozwiązania IT na Sii.pl

Tak naprawdę nie ma dziś placówki medycznej, w szczególności szpitala lub kliniki, w którym nie pracowałaby grupa informatyków. Są oni ważną częścią personelu pozamedycznego, ponieważ czuwają nad prawidłową pracą baz danych koniecznych do pożądanego funkcjonowania oddziałów czy aptek wewnętrznych, a także nad programami służącymi między innymi do zarządzania kadrami i płacami. Wszak dziś kwestie te są w dużej mierze obsługiwane elektronicznie, w oparciu o specjalne aplikacje. Na tym jednak nie kończą się obowiązki szpitalnych informatyków.

Bardzo istotne zadania są związane z konserwacją oraz konfiguracją złożonych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych do opieki nad pacjentami. Przykładem może być system dozowania tlenu medycznego dla pacjentów w trakcie zabiegów oraz krótko po ich przeprowadzeniu. Na zewnątrz szpitali znajdują się specjalne silosy z tlenem, z których jest on przekazywany przewodami i rurami dalej. Dozowanie tlenu jest sterowane specjalną aparaturą, której konfiguracja częściowo leży po stronie informatyków.

www.suplementydiety.net