Funkcje przemysłu

Przemysł jako dziedzina gospodarki podlega nieustannej ewolucji wynikającej przede wszystkim z postępu technologicznego, zmiany zapotrzebowania rynku oraz rozwoju organizacji pracy. A czym tak naprawdę jest przemysł i jakie są jego funkcje? Przemysł jest to dział produkcji materialnej, w którym na dużą skalę wydobywa się zasoby przyrody po to, aby dostosować je do potrzeb ludzi. Cały ten proces odbywa się na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Wśród funkcji przemysłu wyróżnić należy przede wszystkim produkcyjną, która obejmuje pozyskiwanie i przetwarzanie surowców oraz funkcję przestrzenną, bowiem przemysł przyspiesza procesy urbanizacyjne oraz ogólny rozój miast. Ponadto przemysł pełni także funkcję ekonomiczną ze względu na produkowanie różnego rodzaju dóbr i energii oraz funkcję społeczną poprzez zapewnianie miejsc pracy, polepszanie warunków życia oraz rozwój technik produkcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że przemysł jest niezwykle rozbudowanym i funckjonalnym działem gospodarki, który wpływa na różne obszary życia społecznego, prowadząc do ich rozwoju.

www.ksrutkowski.pl