Czynnik ludzki w produkcji

Od samego początku było jasne, że działalność wytwórcza wymaga pracowników o odpowiedniej wiedzy oraz umiejętnościach. W początkowej fazie rozwoju przemysłu rola człowieka była kluczowa, bo bez siły roboczej nie dało się niczego wytworzyć. Konieczny był pracownik z kwalifikacjami, który znał tajniki obróbki materiałów i wiedział, co z czym połączyć, by uzyskać pożądany rezultat.

Choć znaczenie ludzi w przemyśle było kiedyś większe, to niekoniecznie miało to przełożenie na wysokość ich wynagrodzeń i pozycję społeczną. Zdaniem krytyków industrializacji, unowocześnienie zakładów tylko pogorszyło sytuację. Nawet dziś, choć od początków procesów uprzemysłowienia gospodarek minęło wiele dekad, ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek gałąź wytwórczości bez udziału człowieka.

Ludzie są nadal niezbędni, ale zmieniła się ich rola. Dziś w cenie są doskonale wykształceni specjaliści, którzy zajmują się obmyślaniem koncepcji i projektowaniem rozwiązań. Ich zadania są natomiast w dużej mierze wykonywane przez pracujące automatycznie maszyny.

Wymagają one wprawdzie nadzoru, jednak ich samodzielność jest spora.