Czy mamy szansę stać się bogatym krajem?

Mówi się o Polsce, że kryzys nie dotknął jej tak bardzo, jak innych państw. Poradziliśmy sobie z nim dość dobrze. Bezrobocie w naszym kraju nie jest aż tak niskie, jak w innych państwach, a i średnia krajowa nie jest najniższa w Europie.

Oczywiście mogłoby być lepiej, znacznie lepiej. Patrzymy na Francję, na Niemcy, na Szwecję czy Norwegię i im zazdrościmy. Podobnie z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi.

Można zauważyć, że te kraje, w których bardzo rozwinięty jest przemysł są bogatsze. Tak to już jest. Przemysł, zwłaszcza ten innowacyjny, napędza gospodarkę.

Bamar Tech obsługujemy projekty obcojęzyczne obsługa projektów obcojęzycznych obsługujemy projekty

U nas oczywiście także jest trochę fabryk i kopalni. Niestety jednak przemysł nie jest w dobrej formie. W ostatnich latach wiele fabryk upadło, nie dało się ich uratować.

Bowiem, żeby dobrze funkcjonowały potrzebne są pieniądze. Środki finansowe, które przeznaczone zostałyby na modernizację fabryk i ich usprawnienie. Powinny być one dochodowe, wydajne i oczywiście, to wymóg dzisiejszego świata, ekologiczne.