Co to jest hotelarstwo

Zacznijmy nasze dywagacje na temat hotelarstwa od samego więc początku. Tym początkiem jest przede wszystkim, wyjaśnienie pojęcia „hotelarstwo” oraz przybliżenie jego podstawowych funkcji. Czymże więc jest hotelarstwo? Jest to zorganizowana i wcześniej oczywiście zaplanowana działalność, której podstawowym celem, jest zapewnienie możliwości oraz udzielanie gościny osobom przyjezdnym, w obiektach specjalnie do tego celu przeznaczonych.

Jest to działalność usługowa, która zalicza się do sfery niematerialnej, to znaczy takiej, która oczywiście przynosi realny zysk, w formie przepływu pieniądza, jednakże nie powoduje wytworzenia jakiegokolwiek dobra materialnego. Głównym zadaniem oraz celem działalności hotelarskiej jest zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, czyli wypoczynku odwiedzających gości. Nocleg, wyżywienie, możliwość zadbania o higienę osobistą, nierzadko także możliwość bardziej aktywnego spędzenia czasu, to są funkcjonalności wszelkiego rodzaju baz noclegowych, będących bądź co bądź, składowymi elementami branży hotelarskiej.